Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm - Trần Gia Telecom

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh Orvibo ST30

1.289.000 

Thiết bị nhà thông minh Orvibo ST21 (cảm biến nhiệt độ và độ ẩm)

950.000