Đầu ghi hình 4K

Lọc theo giá

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-55%

Đầu ghi hình camera IoT Dahua DH-XVR7104HE-4KL-X

3.395.000(0 reviews)
-96%

Đầu ghi hình camera 4k H.265 Dahua DH-XVR5116H-4KL-X

530.600(0 reviews)
-55%

Đầu ghi hình camera 4k H.265 Dahua DH-XVR5216AN-4KL-X

5.670.000(0 reviews)
-50%

Đầu ghi hình camera 4k H.265 Dahua DH-XVR5108H-4KL-X

3.384.000(0 reviews)
-55%

Đầu ghi hình camera 4k H.265 Dahua DH-XVR5104HS-4KL-X

2.037.000(0 reviews)
-50%

Đầu ghi hình camera 4k H.265 Dahua DH-XVR5104H-4KL-X

2.470.000(0 reviews)
-55%

Đầu ghi hình camera 4k Dahua DH-XVR5216AN-4KL

5.130.000(0 reviews)
-50%

Đầu ghi hình camera IoT Dahua DH-XVR7116HE-4KL-X

6.675.000(0 reviews)
-10%

Đầu ghi hình camera IoT Dahua DH-XVR7108HE-4KL-X

8.280.000(0 reviews)