Đầu ghi hình AI

Lọc theo giá
Thương hiệu
Kiểu dáng
Tính năng
Kỹ thuật / công nghệ
Đường truyền

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi2K8216H2

8.550.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi2K8116H2

7.690.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 8 kênh KBVISION KX-DAi2K8108H2

4.250.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-DAi2K8104H2

2.950.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 32 kênh KBVISION KX-DAi8832H2

23.800.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 32 kênh KBVISION KX-DAi8232H2

9.590.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8816H2

13.050.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8216H2

6.150.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8116H2

4.995.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 8 kênh KBVISION KX-DAi8108H3

2.950.000(0 reviews)
-5%

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-DAi8104H3

2.095.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-DAi8104TH3

1.780.000(0 reviews)

Đầu ghi hình 5in1 4 kênh KBVISION KX-D8104H1

1.590.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 8kênh KBVISION KX-DAi8108TH3

2.790.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-CAi7216H1

Liên hệ(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-CAi7116H1

2.970.000(0 reviews)

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-CAi7104TH1

1.575.000(0 reviews)

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104Ai

1.250.000(0 reviews)

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7108Ai

1.650.000(0 reviews)