Đầu ghi hình camera - Trần Gia Telecom

Đầu ghi hình camera

Hiển thị 1–28 của 186 kết quả

-62%

Đầu ghi 4 kênh Wifi Imou NVR1104HS-W-S2

1.010.000 
-50%

Đầu ghi hình 24 kênh HDTVI Hikvision DS-7324HGHI-SH

12.700.800 
-50%

Đầu ghi 4K HDTVI 4 kênh Hikvision DS-7204HTHI-K2

4.586.400 
-50%

Đầu ghi 4K HDTVI 8 kênh Hikvision DS-7208HTHI-K2

7.892.640 
-50%

Đầu ghi 32 kênh Turbo HD Hikvision DS-7332HUHI-K4

25.966.080 
-50%

Đầu ghi 24 kênh Turbo HD Hikvision DS-7324HUHI-K4

23.315.040 
-50%

Đầu ghi 8MP 16 kênh HDTVI Hikvision DS-7316HUHI-K4

14.505.120 
-50%

Đầu ghi 16 kênh HDTVI 5MP H.265+ Hikvision DS-7216HUHI-K2

7.358.400 
-50%

Đầu ghi 8 kênh HDTVI 5MP H.265+ Hikvision DS-7208HUHI-K1/E

3.331.440 
-50%

Đầu ghi 4 kênh HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7204HUHI-K1/E

2.036.160 
-50%

Đầu ghi 3MP/2MP HDTVI 32 kênh Hikvision DS-7332HQHI-K4

18.149.040 
-50%

Đầu ghi 3MP/2MP HDTVI 24 kênh Hikvision DS-7324HQHI-K4

14.520.240 
-50%

Đầu ghi TURBO HD 4.0 16 kênh Hikvision DS-7316HQHI-K4

11.113.200 
-50%

Đầu ghi camera 32 kênh HD-TVI Hikvison DS-7232HQHI-K2

8.578.080 
-50%

Đầu ghi 24 kênh HDTVI H.265+ Hikvision DS-7224HQHI-K2

8.169.840 
-50%

Đầu ghi 16 kênh HDTVI H.265+ Hikvision DS-7216HQHI-K2

4.712.400 
-50%

Đầu ghi 16 kênh HDTVI H.265+ Hikvision DS-7216HQHI-K1

4.122.720 
-50%

Đầu ghi 8 kênh HDTVI H.265+ Hikvision DS-7208HQHI-K1

2.434.320 
-50%

Đầu ghi 4 kênh HDTVI H.265+ Hikvision DS-7204HQHI-K1

1.572.480 
-50%

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

3.764.880 
-50%

Đầu ghi HDTVI 8 kênh TURBO HD 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

2.247.840 
-50%

Đầu ghi HDTVI 4 kênh HIKVISION DS-7104HQHI-K1

1.431.360 
-50%

Đầu ghi HDTVI 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

2.731.680 
-50%

Đầu ghi 16 kênh Turbo HD 4.0 HIKVISION DS-7216HGHI-K1

2.121.840 
-50%

Đầu ghi 8 kênh Turbo HD 4.0 HIKVISION DS-7208HGHI-K1

1.254.960 
-50%

Đầu ghi 4 kênh Turbo HD 4.0 HIKVISION DS-7204HGHI-K1

997.920 
-50%

Đầu ghi 8 kênh Turbo HD Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

1.194.480 
-50%

Đầu ghi hình 4 kênh TURBO HD 3.0 Hikvision DS-7204HGHI-F1

947.520