Đầu ghi hình KBVISION - Trần Gia Telecom

Đầu ghi hình KBVISION

Hiển thị tất cả 26 kết quả

Đầu ghi hình AI 5in1 8 kênh KBVISION KX-EAi4K8108H2

7.990.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-EAi4K8104H2

4.750.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi2K8216H2

8.550.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi2K8116H2

7.690.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 8 kênh KBVISION KX-DAi2K8108H2

4.250.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-DAi2K8104H2

2.950.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 32 kênh KBVISION KX-DAi8832H2

23.800.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 32 kênh KBVISION KX-DAi8232H2

9.590.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8816H2

13.050.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8416H2

9.850.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8216H2

6.150.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-DAi8116H2

4.995.000 

Đầu ghi hình 5in1 16 kênh KBVISION KX-D8116H1

4.380.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 8 kênh KBVISION KX-DAi8108H3

2.950.000 
-5%

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-DAi8104H3

2.095.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-DAi8104TH3

1.780.000 

Đầu ghi hình 5in1 4 kênh KBVISION KX-D8104H1

1.590.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 8kênh KBVISION KX-DAi8108TH3

2.790.000 

Đầu ghi hình 5in1 32 kênh KBVISION KX-C7232H1

6.290.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-CAi7216H1

Liên hệ

Đầu ghi hình AI 5in1 16 kênh KBVISION KX-CAi7116H1

2.970.000 

Đầu ghi hình 5in1 16 kênh KBVISION KX-C7216H1

4.420.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 8 kênh KBVISION KX-CAi7108TH1

2.150.000 

Đầu ghi hình AI 5in1 4 kênh KBVISION KX-CAi7104TH1

1.575.000 

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104Ai

1.250.000 

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7108SD6

1.490.000