Tổng đài NEC - Trần Gia Telecom

Tổng đài NEC

Hiển thị kết quả duy nhất

Tổng đài Ip NEC SL1000, cấu hình 12 trung kế 64 máy nhánh

27.775.000