Trọn bộ camera KBVISION - Trần Gia Telecom

Trọn bộ camera KBVISION

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-15%

Lắp đặt trọn bộ 9 camera 2.0 FULL HD KBVISION

10.500.000 
-15%

Lắp đặt trọn bộ 10 camera 2.0 FULL HD KBVISION

11.300.000 
-15%

Lắp đặt trọn bộ 8 camera 2.0 FULL HD KBVISION

8.600.000 
-15%

Lắp đặt trọn bộ 7 camera 2.0 FULL HD KBVISION

7.800.000 
-15%

Lắp đặt trọn bộ 6 camera 2.0 FULL HD KBVISION

6.500.000 
-15%

Lắp đặt trọn bộ 5 camera 2.0 FULL HD KBVISION

5.700.000 
-15%

Lắp đặt trọn bộ 4 camera 2.0 FULL HD KBVISION

4.600.000 
-16%

Lắp đặt trọn bộ 3 camera 2.0 FULL HD KBVISION

3.800.000 
-16%

Lắp đặt trọn bộ 2 camera 2.0 FULL HD KBVISION

3.000.000