DOWNLOAD

STTDANH MỤC PHẦN MỀMDOWNLOADGHI CHÚ
1Hướng dẫn sử dụng về HIKVISIONTải ngay
2Phần mềm tìm kiếm và kích hoạt thiết bị HIKVISIONTải ngay
3Phần mềm cấu hình hàng loạt - Batch ConfigTải ngay
4Phần mềm Upgrade TFTPTải ngay
5Phần mềm VSplayer - xem dữ liệu camera tải về máy tínhTải ngay
6Phần mềm điều khiển máy tính từ xa - UltraviewerTải ngay
7Phần mềm xem camera HIKVISION trên máy tínhTải ngay
8
9
10
11
12
13

CATALOG DAHUA

   QUÝ II. 2021

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!

Tải PTS 2020 FULL CR@ACK

Trọn bộ PTS FULL CR@ACK chỉ trong 1 file

Tải ngay!
STTMÃ SẢN PHẨM DOWNLODADGHI CHÚ
1DS-2CD2027G1-L_Datasheet_V5.5.94_20190907Tải ngay
2DS-2CD2347G3E-L_Datasheet_V5.5.53_20190429Tải ngay
3DS-2CD2T47G3E-L_Datasheet_V5.5.53_20190429Tải ngay
4DS-2CD2345G0P-I_Datasheet_V5.6.1_20190712Tải ngay
5DS-2CD2T45G0P-I_20191203Tải ngay
6DS-2CD2021G1-IDW1-D_Datasheet_V5.5.98_20201201Tải ngay
7DS-2CD2121G1-IDW1-D_Datasheet_V5.5.98_20201201Tải ngay
8
9
10
11
12
13