Hiện tại Trần Gia Telecom chưa có thông tin tuyển dụng…